ZÁKON LÁSKY


Láska je život sám. Díky ní existuje vše stvořené.

Láska je základem pro vše dění na světě. Bez ní by nebyl důvod rození, vývoje, šíření harmonie a života.

Bez tohoto principu by byla tato veškerá snaha pouze vyčerpávající a zbytečnou činností.

Pravá láska je to, co lidem skutečně prospívá, ne to, co lidé očekávají, co si přejí.

Pravá láska je spravedlivá a důsledná.

Příklady pokřivené lásky  - přísnost vystupňovaná až do tvrdosti, nelítostnosti,                                                                                    -  volnost bez hranic (anarchie)

                                -  změkčilá láska, ústupná, vše dovolující

                                -  sobecká láska, myslící jen na sebe a na svůj prospěch

Jen správným vedením, s láskou a v souladu s nejvyššími zákony je možno vychovat zdravého a vědomě zodpovědného člověka.

Zákon v příslovích
" Láska hory přenáší."
" Láska je nejvyšším darem." (biblické)
"Láska rodí lásku."
"Bez lásky není života." (romské přísloví)