top of page

ZÁKON LÁSKY


Láska je život sám. Díky ní existuje vše stvořené.

Láska je základem pro vše dění na světě. Bez ní by nebyl důvod rození, vývoje, šíření harmonie a života.

Bez tohoto principu by byla tato veškerá snaha pouze vyčerpávající a zbytečnou činností.

Pravá láska je to, co lidem skutečně prospívá, ne to, co lidé očekávají, co si přejí.

Pravá láska je spravedlivá a důsledná.

Příklady pokřivené lásky  - přísnost vystupňovaná až do tvrdosti, nelítostnosti,                                                                                    -  volnost bez hranic (anarchie)

                                -  změkčilá láska, ústupná, vše dovolující

                                -  sobecká láska, myslící jen na sebe a na svůj prospěch

Jen správným vedením, s láskou a v souladu s nejvyššími zákony je možno vychovat zdravého a vědomě zodpovědného člověka.

Zákon v příslovích
" Láska hory přenáší."
" Láska je nejvyšším darem." (biblické)
"Láska rodí lásku."
"Bez lásky není života." (romské přísloví) 
bottom of page