top of page

pole

Pole je místem, kde se má střetávat svět přírodních sil s člověkem. Má být místem společného tvoření a vzájemné podpory .

V pokoře se máme učit pracovat v souladu s principy přírody.

Potom se vše bude až zázračně dařit, bude tu plno života a my zde pocítíme harmonii a vnitřní klid.

Pokud však člověk nechce znát, rozumět, chce jen pro sebe brát, pak takové místo bude pustinou, které se vyhne i život.

Konvenční hospodaření

Pole dnes je bráno jako plocha, surovina, do které se za pomoci těžké techniky nasadí plodina.

Zde se jeden druh plodiny za pomocí chemických postřiků  nechá vyrůst. Půda je již prakticky mrtvá hmota, která se vyživuje chemicky, aby na ní alespoň něco vyrostlo.

V seje

Po sklizni je navíc nechráněná

 a nestíněná, a tak i zbytky živin z polí jsou splaveny i s chemií do podzemních vod a do řek.

O nezměrném množství ztracené cenné zeminy není potřeba snad ani hovořit.

Takto zamořené pole jsou samozřejmě nebezpečím i pro většinu zvěře a ptactva, které hledá útočiště.

zodpovědné hospodaření

Zemědělství je tvořivý proces, kde se hospodář neustále vyvíjí. Poznáváním přírodních zákonů rozvíjí svou spolupráci s přírodou.

Vždy je potřeba vycházet z přirozených procesů v přírodě, kde jedna rostlina podporuje druhou a ta doplňuje třetí.

Čím lépe pochopíme pravidla přírody, tím méně údržby bude takové pole potřebovat.

Rozmanitost rostlin a plodin zde hraje důležitou roli pro zdraví

 a odolnost takového jedlého pole či zahrady.

Pokud se používají hnojiva, tak pouze na přírodní bázi.

Taková místa mají i velmi blahodárný vliv na člověka, jeho psychiku a tím pádem i zdraví. Tato místa jsou domovem mnoha tvorů.

bottom of page