top of page

park

Park je oázou přírody ve městě.
Je to místo, které nás spojuje s jednotou vesmíru. Měl by to být jakýsi drahokam přírody, který i na tak malém prostoru propojí naše srdce s přírodou a pomůže nám pocítit sounáležitost s celkem.

moderní park

Lidé dnes často využívají parky jako jakýkoliv jiný spotřební produkt.

Jsou využívány k různým zábavám, od sportovního vyžití, po různé párty a festivaly, k venčení psů, atd.

V seje

V těch lepších případech ještě poslouží k procházkám a dětským hrám.

Je všeobecně přijímáno, že park patří výhradně lidem a psům, a proto se na potřeby přírody málokdy hledí.

Nerespektují se potřeby přírody. Smutnou ukázkou toho jsou například zežloutlé na krátko posekané uschlé trávníky všude kolem.

Lidé chtějí mít park bezpečný a sterilní.

harmonický park

Příroda mám ve své přirozené

kráse a řádu pomáhá rozpomenout se, odkud a kam kráčíme, na skutečné hodnoty.

Někdy na to ve shonu města a povinností zapomínáme, a pak se cítíme prázdní a vyčerpaní, ačkoli hmotně nestrádáme.

Městský park nám má být posvátným místem, kam vcházíme s úctou a kde se ve ztišení propojujeme s matkou přírodou. Místem, kde nalezáme spojení sami se sebou.

Měli bychom se učit přizpůsobovat tomuto místu a nenutit přírodu do forem, které ji vyčerpávají a oslabují.

Potom na takovém místě obdržíme vnitřní klid, který se mám vlije do srdce jako živá voda.

Oblažující atmosféra může vzniknout pouze tam, kde s přírodou spolupracujeme v souladu s jejími pravidly.

bottom of page