top of page

les

Les je chrámem přírody překypujícím pestrostí životních forem. Lesy jsou plíce země, rodištěm vod a domovem zvířat.

Konvenční hospodaření

Les je dnes kácen tzv. holinovým způsobem, tzn. vykácí se velká část najednou.

V lese se pěstuje jeden nebo dva druhy dřevin, typicky smrk a buk.

Rostou tu jen stromy stejného věku.

Při novém osázení paseka velmi rychle zarůstá, je náročné ji udržovat ve stavu, aby zde mohly povyrůst nové stromky.

 Strom vyrostlý na pasece má nižší hustotu dřeva, je křehčí a dřevo méně kvalitní, náchylné vůči škůdcům.

Monokulturní les je velmi chudý na rozmanitost zvěře a působí bez života.

Zodpovědné hospodaření

Les je kácen výběrovým způsobem, tzn. kácí se pouze vybrané stromy. Les si po mýcení zachovává charakter a vzhled lesa.

V lese se pěstují nejrůznější druhy stromu, včetně doplňkových dřevin.

Výběrově kácený les zůstává stále lesem. Po vykácených stromech převezmou jejich místo nižší věkové skupiny stromů poblíž. Proto se stromy pěstují v různých věkových patrech.

bottom of page