top of page

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO
v příslovích

 " Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá."
        " Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět."
        " Jablko nepadá daleko od stromu."
        " Jedna chyba sto jiných za sebou táhne."
        " Stokrát opakovaná lež se stává pravdou."
        " Svůj k svému."
        „Jaký pán, takový pes.“
        „Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.“

"Kde jest tvoje pozornost, tuť je i tvoje srdce." (Biblické)

" Co člověk přeje druhému, sám pro sebe chystá."
" Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění."
" Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."

Dva vlci v nás

 José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy

 

 

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“
 

bottom of page