ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO
v příslovích

 " Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá."
        " Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět."
        " Jablko nepadá daleko od stromu."
        " Jedna chyba sto jiných za sebou táhne."
        " Stokrát opakovaná lež se stává pravdou."
        " Svůj k svému."
        „Jaký pán, takový pes.“
        „Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.“

"Kde jest tvoje pozornost, tuť je i tvoje srdce." (Biblické)

" Co člověk přeje druhému, sám pro sebe chystá."
" Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění."
" Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."

Dva vlci v nás

 José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy

 

 

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“
 

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now