top of page

ZÁKON POHYBU

Bez pohybu (vývoje) by nic nebylo. Vše je pohybem udržováno při životě. I my lidé se neustále vyvíjíme.

Nejen fyzicky, ale i duševně a duchovně (k morálce, zodpovědnosti, pokoře, vnímavosti, ušlechtilosti, moudrosti).

Zpočátku jsme slabí a lehce ovlivnitelní jako stéblo ve větru. Jak však usilujeme vzhůru a sílíme v touze po Světle, stáváme se pevnější až jsme jako statný strom.

Nemůžeme se zastavit ve vývoji stejně tak, jako stromy se nesmí zastavit v růstu. Neboť, pak by je ostatní převýšily a oni by ztratily spojení se Světlem. Tak by postupně zeslábly a uhynuly bez přísunu životodárného světla.

 

Pokud strom vydá v jednom roce dobré plody, znamená to snad, že za ně má sklízet uznání na věky? Ne, další rok vydá opět plody, a dokonce ještě více, a tak stále dál.
A tak, kdo si myslí, že už je hotov, že úspěchy minulosti mu zaručí trvalé štěstí, ten se zastavuje a stát v proudu znamená jít na zpět.  Zde platí, že kdo si chce udržet místo, musí se neustále vyvíjet, protože vše kolem nás se pohybuje, mění.

  • My lidé  máme poznat živé zákony stvoření a jimi se řídit. Živé, protože formy kterými se projevují, se stále mění tak, jak se my sami zdokonalujeme a zušlechťujeme. Stejně tak jako voda vyvěrá z malého pramínku, pak se mění v potůček a řeku, je rovná a klikatí se, padá a zamrzá, ale stále ji řídí tentýž zákon života. A vždy zůstane vodou.

  • Úspěch našeho vývoje je podmíněn neustálým pohybem vpřed. Můžeme si na čas odpočinout a zpomalit, ale stále máme zdokonalovat a zušlechťovat formy našeho projevu ve všem, co konáme. Pokud budeme lpět na neměnnosti forem, podobáme se kameni uprostřed valícího se proudu. Jako překážka budeme časem odplaveni.

ZÁKON POHYBU
v příslovích

" Čas všechny rány zahojí."
" Pozdě bycha honit."
" Kdo chvíli stál, již stojí opodál."
" Ráno moudřejší večera."

"Ztracené nám již nenáleží."

"Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš."

"Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“

"Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.“

"Odvážnému štěstí přeje.“

"Cvik dělá mistra.“

"Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.“ (čínské přísloví)

"Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.“ (čínské přísloví)

"I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem.“ (čínské přísloví)

bottom of page