top of page

HOSPODÁŘI ZEMĚ ČESKÉ

Problém dnešního hospodaření není pouze v neznalosti přírodních a ekologických způsobů, ale spíše ve stavu a hodnotách lidské společnosti.

Hledáme a učíme se, jak zlepšít společnost a hlavně sami sebe.

K založení spolku nás vedl současný stav půdy a hospodaření i stav společnosti.

Příčiny problémů spatřujeme v následujícím:

Příčina problému:

  

odtržení člověka od přírody

 

 

ztráta citlivosti a lhostejnost vůči přírodě i lidem,

touha ovládat a vlastnit

 

 

touha po vlastním obohacení na úkor přírody

 

 

ztráta svědomí a úpadek morálních hodnot

 

 

absolutní volnost,

možnost dělat si cokoliv bez následků,

ztráta víry ve spravedlnost, dobro a vyšší řád

 

*

*

*

*

*

řešení:

 

 návrat k přírodě a spolupráce s ní,

nejsme proti moderním technologiím

 

vědomí si vlastní zodpovědnosti vůčí přírodě i lidem,

člověk je správcem svěřené mu přírody a učí se spolupracovat

 

ohleduplné využití přírodních zdrojů s ohledem na další generace a potřeby přírody

 

usilování o čestné morální hodnoty a ušlechtilost,

rozvíjení harmonie a krásy

 

poznávání Božího řádu,

který se projevuje v přírodě i v životě,

pochopení zákonitostí, které určují náš osud

bottom of page